Lempilounasruokakyselyn arvonnan säännöt

Järjestäjä

Fazer Food Services Oy
Laulukuja 6
PL 37
00421 Helsinki

y-tunnus 0873697-9

(jäljempänä ”Fazer Food Services” tai ”järjestäjä”)

Osallistumalla Lempilounasruokakyselyn arvontaan (”Arvonta”) osallistuja hyväksyy Ar-vonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Fazer Food Servicesin näiden sääntö-jen nojalla tekemiä päätöksiä.

Kampanja-aika

Lounaslempiruokakysely alkaa 19.1.2015 ja on voimassa 29.1.2015 saakka.

Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat, 18 vuotta täyttäneet yk-sityishenkilöt, pois lukien Fazerin työntekijät ja muiden tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät sekä näiden perheenjäsenet.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua vastaamalla lempilounasruokakyselyyn ja syöttämällä omat tietonsa.

Arvontapalkinnot ja niiden toimittaminen

Arvontapalkintoina on viisi (5) 20 euron arvoista Amica-lahjakorttia, jotka ovat voimassa 31.8.2015 saakka ja ne käyvät kaikissa Suomen Amica-ravintoloissa.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse 6.2.2015 mennessä. Palkinnot postitetaan Arvonnan voittaneille 20.2.2015 mennessä osoitteeseen, jonka osallistuja on Arvonnan yhteydessä antanut. Osallistuja vastaa antamiensa osoitetietojen oikeellisuu-desta. Arvontapalkintoja toimitetaan ainoastaan Suomeen. Fazer Food Service vastaa lähetyskuluista.

Arvontapalkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi.

Järjestäjän vastuu

Fazer Food Services vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat Fazerin sekä Arvonnan mahdolliset muut yhteistyö-kumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilan-teessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä Arvontaan osallis-tumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Fazer Food Servicesille antamiensa yhteys-tietojen oikeellisuudesta.

Henkilötietojen käyttö

Fazer Food Services tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsi-tellään Arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille osapuolille eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut siihen suostumustaan. (ks. tietosuojasta tarkemmin rekisteriselosteessa).