Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fazer Food Services Oy
Laulukuja 6
PL 37
00421 Helsinki

y-tunnus 0873697-9

Yhteyshenkilö Heidi Saarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Ystävänpäivän kutsukorttikone -arvonnan osallistujarekisteri

Laatimispäivä 3.2.2015

3. Rekisterin pitämisen peruste

Ystävänpäivän kutsukorttikone –arvonta

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Ystävänpäivän kutsukorttikone -arvonnan toteuttamista ja hallinnointia varten sekä palkintojen luovuttamista varten.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- nimi tai nimimerkki
- sähköpostiosoite
- Yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
- Osallistujan ikä
- Mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin

Henkilötietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli rekisteröity on antanut siihen asianmukaisen suostumuksensa.

6. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.