Lue säännöt huolellisesti ennen arvontaan osallistumista.

Lounas kokkien kanssa-teeman arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ

Fazer Food Services Oy (”Fazer” tai ”järjestäjä”),

Y-tunnus 0873697-9

Laulukuja 6
PL 37
00421 Helsinki
Vaihde 020 729 6000

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat  15-vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheen-jäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.


KAMPANJA-AIKA

Alkaa 15.10. ja päättyy 28.10.2014

OSALLISTUMINEN

Arvontaan voi osallistua kampanjan verkkosivuilla olevalla osallistumislomakkeella. Osallistuminen edellyttää Street Food-aiheisen vinkin tai reseptin lähettämistä. 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse ja voittajien etunimet julkaistaan amica.fi-sivustolla.

Palkinnot toimitetaan postitse.

RATKAISUPERUSTEET

ARVONTA:

Järjestäjän edustajista koostuva raati arpoo viisi voittajaa kaikkien osallistuneiden joukosta.

Arvonta suoritetaan 29.10.2014

 

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Arvonnassa voi voittaa yhden 100 € arvoisen lahjakortin sekä neljä 50 € arvoista lahjakorttia Iittalan verkkokauppaan (https://store.iittala.fi).

Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer tallentaa osallistujien henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Fazer ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin (ks. Tietosuojasta tarkemmin tietosuojaseloste >

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistujat vapauttavat Fazerin sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutu-neen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Fazerille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

OIKEUDET KILPAILUN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Fazerille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Fazerilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointi-tarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Fazerin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Fazerista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Fazerilla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Fazer pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivustolla osoitteessa amica.fi/lounaskokkienkanssa.

Takaisin osallistumislomakkeelle >