1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Fazer Food Services Oy
Yhteystiedot: Laulukuja 6, 00421 Helsinki
Y-tunnus: 0873697-9
Rekisterinpitäjän edustaja: Linda Cederberg
puh. 020 729 3357
sähköposti etunimi.sukunimi@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Fazer Vierailukeskus arvonta
Laatimispäivä 26.9.2016

3. Rekisterin pitämisen peruste

Fazer Vierailukeskuksen arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi, asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Fazer Vierailukeskus – arvonnan toteuttamista sekä palkintojen luovuttamista varten.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Fazer-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja sen sallimassa laajuudessa.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-nimi
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-suostumus suoramarkkinointiin

6. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastuspyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.