1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Fazer Food Services Oy
Yhteystiedot: Laulukuja 6, 00421 Helsinki
Y-tunnus: 0873697-9
Rekisterinpitäjän edustaja: Linda Cederberg
puh. 020 729 3357
sähköposti etunimi.sukunimi@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Kuukauden keittiömestari - kysymykset ja kommentit
Laatimispäivä 8.12.2016

3. Rekisterin pitämisen peruste

Kuukauden keittiömestarille esitettävien kysymyksien ja kommenttien keräämiseksi sekä asiakkaan tunnistamiseksi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tätä rekisteriä käytetään Kuukauden keittiömestarille esitettävien kysymyksien ja kommenttien keräämiseksi sekä tarvittaessa asiakkaaseen yhteydenottoa varten.

5. Rekisterin tietolähde ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-nimi
-sähköpostiosoite

-puhelinnumero

6. Tietojen luovutus

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
Tarkastuspyynnön voi esittää lähettämällä kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän edustajalle tai esittämällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti yllä mainitussa rekisterinpitäjän osoitteessa.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjän edustajalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

8. Rekisterin suojaus

Osallistujien henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.