Vi på Fazer Food Services lagar mat av ansvarsfullt producerade, inhemska råvaror. För oss är det särskilt viktigt att råvarorna har ett spårbart ursprung och att de har producerats under säkra förhållanden.

Ansvarsfull och kontrollerad kycklinguppfödning

Vår finländska kyckling föds upp på ett ansvarsfullt sätt under goda förhållanden, utan antibiotika. Våra kycklingar kommer från bl.a. familjegårdar i Birkaland: Toukola, Parvela och Mäkijärvi.

Potatis från familjegårdar med långa traditioner

Vi serverar inhemsk, högkvalitativ potatis som odlas på familjegårdar på traditionell odlingsmark i Österbotten. På detta sätt kan vi garantera att all vår färska potatis är säker och odlas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Ärter med fullständig spårbarhet

Våra inhemska ärter kommer från ansvarsfullt skötta familjegårdar i Satakunta. För oss är det viktigt att våra råvaror har ett helt spårbart ursprung, är säkra och producerade enligt principerna om hållbar utveckling.

Fazers inköp bygger på kvalitet i hela leveranskedjan i samarbete med våra noga utvalda leverantörer.