Regler för utlottning i favoritlunchenkäten 

Arrangör

Fazer Food Services Ab
Sånggränden 6
PB 37
00421 Helsingfors

FO-nummer 0873697-9

(nedan ”Fazer Food Services” eller ”arrangör”)

Genom att delta i utlottningen i favoritlunchenkäten (”Utlottning”) godkänner deltagaren reglerna för Utlottningen och förbinder sig att följa dem och de beslut som Fazer Food Services fattar med stöd av dem.

Kampanjtid

Favoritlunchenkäten börjar 19.1.2015 och pågår till 29.1.2015.

Villkor för deltagande

Alla privatpersoner som är permanent bosatta i Finland och som har fyllt 18 år kan delta i kampanjen, med undantag av Fazers anställda och anställda i andra företag som deltagit i planeringen eller genomförandet av denna kampanj samt deras familjemedlemmar.

Deltagande

Man deltar i Utlottningen genom att svara på favoritlunchenkäten och ange sina kontaktuppgifter.

Priser och utskick av priser

Priserna i Utlottningen är fem (5) Amica-presentkort à 20 euro. Dessa gäller i alla Amica-restauranger i Finland till och med 31.8.2015.

Vinnarna meddelas personligen per e-post senast 6.2.2015. Priserna skickas per post till vinnarna i Utlottningen senast 20.2.2015 till den adress som deltagaren uppgett i samband med Utlottningen.

Deltagaren ansvarar för att de angivna adressuppgifterna är korrekta. Priserna i Utlottningen skickas endast till adresser i Finland. Fazer Food Services står för portot.

Priserna i Utlottningen kan inte bytas till pengar eller andra produkter.

Arrangörens ansvar

Fazer Food Services står för en eventuell lotteriskatt på priserna.

Deltagarna i Utlottningen frigör Fazer och de eventuella samarbetspartnerna i Utlottningen från ansvar för skada som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna Utlottning. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna kan under inga omständigheter överskrida det värde på priserna eller det antal priser som nämns i dessa regler.

Fazer Food Services ansvarar inte för problem eller hinder att delta i Utlottningen eller att ta emot priset som beror på datatekniska orsaker.

Deltagaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som denne lämnar till Fazer Food Services i samband med deltagandet är korrekta.

Användning av personuppgifter

Fazer Food Services sparar deltagarnas personuppgifter. Deltagarnas personuppgifter används för att genomföra Utlottningen och överlämna priserna samt enligt dataskyddsbeskrivningen. Fazer lämnar inte ut deltagarnas uppgifter till tredje parter och använder inte dem för direktmarknadsföring, om inte deltagaren har gett sitt samtycke till detta. (Se mer detaljerad information om dataskyddet i registerbeskrivningen.)