Konsumentförbundet anordnar nationella Spillveckan den 7–13 september 2015. Under veckan sprider samarbetspartnerna information om olika teman som hänför sig till matsvinn. Fazer-koncernen deltar med både ord och handling. 

Amica-restaurangerna deltar genom att mäta hur mycket mat restauranggästerna kastar bort under en veckas tid. Vi väger matsvinnet och informerar om hur mycket mat som slängs från tallrikarna i bioavfallskärlet i restaurangen varje dag. Mängden bioavfall som uppmättes föregående dag anges på restaurangens anslagstavla.

Den globala matproduktionen är ett växande miljöproblem. Största delen av matens miljöpåverkan uppkommer just av bortkastad mat, eftersom all energi som använts för att odla och tillverka maten då går till spillo. Vi vill göra en insats och minska matens miljöpåverkan.

VI UTMANAR VÅRA LUNCHGÄSTER ATT DELTA I MILJÖTALKOT: ANTA UTMANINGEN, KASTA INTE BORT MAT!

Informationspaket

  • I Finland kastar vi bort 24 kg mat om året per person, vilket motsvarar mat för 125 euro. Mängden utgör cirka 6 procent av all mat konsumenterna köper (MTT:s undersökning om matsvinn 2013).
  • Miljöpåverkan från matsvinnet är betydligt större än från till exempel tillverkningen av förpackningarna och avfallshanteringen.
  • Det är en miljögärning att minska matsvinnet. När man slänger ätlig mat, går råvarorna, arbetsinsatsen och energin som använts för tillverkningen till spillo, och dessutom har matproduktionen helt i onödan gett upphov till växthusgasutsläpp och utsläpp som övergöder vattendragen.
  • Man skulle kunna spara avsevärt på naturresurserna i världen genom att minska matsvinnet, eftersom en minskning av den bortkastade maten vid sidan av de direkta miljöeffekterna även påverkar de utsläpp som matproduktionen ger upphov till.

Tips på hur du minskar matsvinnet

  • Det lättaste sättet att minska matsvinnet är att börja från den egna tallriken - ta endast så mycket mat du orkar äta och ät upp allt.
  • Använd en stor tallrik till lunch i stället för separata tallrikar för salladen och huvudrätten. Då är det lättare att lägga upp en portion som följer tallriksmodellen i näringsrekommendationerna. Portionen blir lagom stor och du orkar äta upp allt. Samtidigt får du tillräckligt med hälsosamma grönsaker.
  • När du äter en näringsrik lunch är du inte för hungrig när du åker till