Besökscenter-utlottning

ARRANGÖR
Fazer Food Services Ab (nedan ”Fazer” eller ”Arrangör”)
FO-nummer 0873697-9
Sånggränden 6, 00430 Helsingfors

RÄTT ATT DELTA
Myndiga personer som är permanent bosatta i Finland kan delta i utlottningen.

KAMPANJTID
Kampanjtiden börjar måndag 26.9.2016 och går ut måndag 31.10.2016 (”Kampanjtid”).

DELTAGANDE
Man kan delta i utlottningen genom att lämna erforderliga kontaktuppgifter på www.amica.fi/kilpailu på formuläret "KONTAKTUPPGIFTER FÖR UTLOTTNINGEN".

PRISER OCH MEDDELANDE OM DEM
Som pris lottas totalt 10 st. paket för två personer ut. Ett paket för två personer är värt 60 €. I paketet igår två inträdesbiljetter för vuxna (12 €/pers.) till besökscentrets utställning och två presentkort (18 €/st.) till Fazer Café Vierailukeskus. Vinnarna meddelas personligen antingen per telefon eller per e-post under vecka 44. Överlämnandet av och tidpunkten för inlösen av priset avtalas separat med vinnaren. Priset kan inte bytas till pengar eller något annat pris.

DRAGNING
Dragningen sker tisdag 1.11.2016.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Fazer lämnar inte ut deltagarnas uppgifter till tredje parter och använder inte dem för direktmarknadsföring, om inte deltagaren har gett sitt uttryckliga samtycke till detta i samband med att denne skickade kontaktuppgiftsformuläret. Läs registerbeskrivningen.

ARRANGÖRENS ANSVAR
Fazer står för den eventuella lotteriskatten på priserna. Deltagarna i tävlingen friar Fazer och de eventuella övriga samarbetspartnerna i tävlingen från ansvar för skada som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna tävling. Fazer svarar inte för problem eller hinder med att delta i tävlingen eller att ta emot priser som beror på datatekniska orsaker. Deltagaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som denne lämnar till Fazer i samband med deltagandet är korrekta.

ÖVRIGA VILLKOR
Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler och de beslut som Fazer fattar med stöd av dem. Utöver reglerna för utlottningen förbinder sig deltagarna att följa användarvillkoren för eventuella tjänster som hänför sig till utlottningen och som är oberoende av Fazer, till exempel Facebook, Twitter, YouTube eller Instagram. Om det finns orsak att misstänka en deltagare för fusk eller annat brott mot reglerna har Fazer rätt att förkasta deltagandet och utestänga deltagaren från utlottningen. Fazer förbehåller sig rätten att utan separat meddelande göra ändringar i utlottningen, reglerna för den, priserna, tidpunkten eller andra omständigheter som påverkar genomförandet av utlottningen. Information om ändringar läggs ut på tävlingswebbplatsen.