Fazer Food Services hör till Fazer-koncernen och är det ledande företaget inom måltidstjänster i Norden och i Baltikum.

Till våra kunder hör företag, samfund, daghem, skolor och läro anstalter av alla storlekar och service- och vårdhem för äldre människor. Vi samarbetar också med statliga verk, kommunala inrättningar och försvarsmakten.

Kundfokusering = nära kunden

Att vara nära kunden betyder att restaurangpersonalen kan koncentrera sig på kundservicen tack vare centraliserade bakgrundstjänster.
Flexibilitet

Vårt verksamhetssätt presenteras i tjänstebeskrivningen. Den kan ändras efter kundens föränderliga behov. Flexibilitet innebär att vi har kännedom om kundens verksamhet och att vi i förväg kan förbereda oss för och förutse förändringar.

Pris

Priset är summan av helheten. Det består av alternativa servicelösningar och verksamhetsmodeller, i vilka vi kan beakta olika nivå- och innehållskrav. I vårt produkt- och tjänstesortiment finns säkerligen en lämplig lösning till ett lämpligt pris för varje kund.

Kvalitet

Jämn kvalitet och verksamhetssäkerhet innebär kort och gott att hålla sina löften genom att styra verksamheten. Det är en fråga om att identifiera de kritiska skedena i processen och att utveckla metoder för att säkra dessa. All verksamhet grundar sig på en centralstyrd verksamhet.