Fazer Food Services

Sånggränden 6
00420 Helsingfors
Växel 020 729 6000*

Verkstellande directör Jaana Korhola

Försäljning
Mariela Nortama

Marknadsföring
Ritva Laine

Kommunikation
Satu Ikäheimo

Inköp
Inköpsdirektör Timo Ståhlström

Personal
Personaldirektör Anu Takanen

Ekonomi
E-fakturering Marko Lieho

Rekrytering
Rekryteringschef Piia Rajakallio

Alla e-postadresser: förnamn.efternamn (at) fazer.com

* Från en fast telefon kostar samtal 8,21 cent/samtal + 6,9 cent/min.
Från en mobiltelefon kostar samtal 8,21 cent/samtal + 14,9 cent/min.