Företagsrestaurangen i Pyhäsalmi gruva är inte vilken Amica-restaurang som helst. Restaurang Pyhäsalmi är en av få underjordiska restauranger i världen. Den ligger på den nedersta avsatsen i Finlands största basmetallgruva 1 410 meter under markytan. Och vem som helst får heller inte besöka restaurangen.

Pyhäsalmi gruva i Pyhäjärvi i Norra Österbotten är Finlands största och Europas djupaste fungerande basmetallgruva, där man bryter koppar och zink. Amica-restaurangen Pyhäsalmi serverar mat till gruvarbetarna i två skift på vardagar.

De rigorösa säkerhetsbestämmelserna sätter vissa begränsningar för verksamheten.

"Vi kan till exempel inte tillaga maten nere i gruvan. Dessutom använder vi alltid skyddsskor, skyddsglasögon och hjälm när vi rör oss utanför restaurangen. Vi har alla också genomgått den erforderliga säkerhetsutbildningen”, säger restaurangchefen Henry Laine.

Lunchmaten transporteras ner i gruvan från ett separat tillagningskök som ligger vid markytan. Vägen 1 410 meter ner under jord är antingen en treminuters hissfärd eller en halvtimmes bilfärd längs en 10 kilometer lång infartstunnel. Gruvarbetarnas favoriträtt är ugnskorv, när det serveras är restaurangen alltid fullsatt.

Hissen som går ner till restaurangen är i huvudsak avsedd för malmtransport, vilket innebär att man kan ta sig till restaurangen endast vid i förväg överenskomna tidpunkter. För att få tillträde till gruvan måste man också genomgå en säkerhetsutbildning, och därför är det enbart gruvföretagets personal och restaurangmedarbetarna som kan ta sig ner i gruvan.

”Trots det ovanliga läget ser gruvrestaurangen ut som vilken annan Amica-restaurang som helst. Det är bara fönstren som fattas”, skrattar Henry. 

Henry jobbar både nere i gruvköket och i tillagningsköket vid markytan och dessutom i gästhuset Lepikko på gruvområdet. Lepikko är avsett för representationsbruk och fungerar som både restaurang och inkvarteringslokal för företagsgäster. Lepikko, som ursprungligen byggdes som Kronans gästgiveri 1870, tar gästerna med på en resa i historien – till och med menyn är 1800-talsinspirerad.