1. Yleistä

1.1. Fazer Food Services Oy:n (jäljempänä “Fazer”) tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tilata kakkuja ja muita ruokatuotteita (jäljempänä ”Tuotteet”) Fazerin internetsivuilla osoitteessa www.amica.fi ja www.fazerfoodco.fi (jäljempänä ”Internetsivut”) näiden sopimusehtojen mukaisesti (jäljempänä ”Palvelu”). Fazer tuottaa Palvelun yhdessä digitaaliseen liiketoiminnan asiantuntijan Solita Oy:n kanssa.

Palvelu on tarkoitettu kuluttajien käytettäväksi heidän yksityisessä kulutuksessaan. Jos Palvelua käyttää oikeushenkilö tai Palvelua käytetään muuhun kuin yksityiseen kulutukseen sovelletaan Tuotteiden virheiden ja puutteiden osalta kohdan 6 (Tuotteiden virheet ja puuttuvat Tuotteet – Kuluttajat) sijasta kohtaa 7 (Tuotteiden virheet ja puuttuvat Tuotteet – muut Asiakkaat kuin kuluttajat) sekä kohtaa 8 (Vastuunrajoitus).

1.2. Käyttäessään Palvelua Tuotteiden ostamiseen käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) samalla hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Internetsivuilla on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita, joita Asiakas myös sitoutuu noudattamaan ostaessaan Tuotteita.

1.3. Fazerilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakas katsotaan hyväksyneen nämä sopimusehdot niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossaan Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat nähtävissä Internetsivuilla.

2. Henkilötietojen kerääminen

2.1. Asiakkaiden henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Fazerin verkkosivuston ylläpitoon (jäljempänä ”Henkilörekisteri”). Tietoja käytetään tilauksien kirjaamiseen. Fazer ei luovuta Asiakkaiden tietoja kolmannelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin. Tilaukset, jonka mukana ovat henkilötiedot, hävitetään kahden vuoden välein (ks. tietosuojasta tarkemmin rekisteriselosteesta, joka löytyy Internetsivuilta http://www.fazer.fi/settings/rekisteriseloste/).

2.2. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat Henkilörekisteriin kerätyt henkilötiedot, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista Henkilörekisteristä.

3. Tuotteiden tilaus; Toimitusehdot

3.1. Asiakkaat tilaavat Tuotteita Internetsivuilla valitsemastaan Fazerin ravintolasta. Tuotteet toimitetaan Asiakkaan valitsemaan ravintolaan Asiakkaan valitsemana toimituspäivänä. Toimitusaika on 1-5 arkipäivää. Asiakas noutaa tilaamansa Tuotteet valitsemastaan ravintolasta toimituspäivänä kyseisen ravintolan Internetsivuilla ilmoitettuna aukioloaikana.

3.2. Kuluttajasuojalain mukaisesti kuluttajalla ei ole etämyynnissä sovellettavaa peruuttamisoikeutta elintarvikkeiden yksittäisissä toimituksissa. Näin ollen Asiakas ei voi peruuttaa tehtyä Tuotteiden tilausta.

4. Tuotteet ja hinnat

4.1. Kunkin Fazerin ravintolan Tuotevalikoima on ilmoitettu Internetsivuilla.

4.2. Tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat on ilmoitettu Internetsivuilla. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

4.3. Tilattu Tuote voi olla tilapäisesti loppu. Tällaisessa tilanteessa Fazer ottaa yhteyttä Asiakkaaseen (sähköpostitse tai puhelimitse Asiakkaan Tuotteita tilatessa ilmoittamaan osoitteeseen/ puhelinnumeroon) sopiakseen Asiakkaan kanssa korvaavasta Tuotteesta. Pääsääntöisesti toimitetaan puuttuvaa Tuotetta vastaava Tuote. Korvaava Tuote myydään samaan hintaan kuin Asiakkaan tilaama Tuote. Fazer pyrkii löytämään puuttuvan Tuotteen tilalle mahdollisimman hyvin tilattua Tuotetta sekä laadultaan että hinnaltaan vastaavan Tuotteen.

5. Maksaminen

Tilatut tuotteet maksetaan maksukortilla tai käteisellä tuotteita noudon yhteydessä.

6. Tuotteiden virheet ja puuttuvat Tuotteet - Kuluttajat

6.1. Fazer valmistaa tilatut Tuotteet noutovalmiiksi ja sellaisina kuin ne on tilattu. Asiakkaan tulee tarkistaa noutaessaan tilaamansa Tuotteet Fazerin ravintolasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut Tuotteet. Mikäli Asiakas epäilee Tuotteessa olevan virhe tai toimituksesta puuttuvan Tuotteita, tulee Asiakkaan ilmoittaa havainnoistaan Fazerille välittömästi ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen huomaamisesta siihen ravintolaan, jossa Palvelu on tuotettu.

6.2. Mikäli Tuotteessa todetaan olleen virhe, Fazer korjaa virheen parhaaksi katsomallaan tavalla purkamalla kyseisen Tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle, toimittamalla virheetön Tuote tai korvaava Tuote virheellisen tilalle tai myöntämällä Asiakkaalle virhettä vastaava hinnanalennus.

7. Tuotteiden virheet ja puuttuvat Tuotteet – muut Asiakkaat kuin kuluttajat

7.1. Fazer valmistaa tilatut Tuotteet noutovalmiiksi ja sellaisina kuin ne on tilattu. Asiakkaan tulee tarkistaa noutaessaan tilaamansa Tuotteet Fazerin ravintolasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut Tuotteet. Mikäli Asiakas epäilee Tuotteessa olevan virhe tai toimituksesta puuttuvan Tuotteita, tulee Asiakkaan ilmoittaa virhe tai puute Fazerille välittömästi noutaessaan Tuotetta, sikäli kuin virhe tai puute olisi ollut kohtuudella havaittavissa noutohetkellä, ja muut virheet ja puutteet viimeistään Tuotteen noutohetkeä seuraavana arkipäivänä.

7.2. Mikäli Tuotteessa todetaan olleen virhe, Fazer korjaa virheen parhaaksi katsomallaan tavalla purkamalla kyseisen Tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta Asiakkaalle, toimittamalla virheetön Tuote tai korvaava Tuote virheellisen tilalle tai myöntämällä Asiakkaalle virhettä vastaava hinnanalennus.

8. Vastuunrajoitus

Fazer ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

9. Palvelun toiminta; Ylivoimainen este

9.1. Fazer ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa Palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Fazer ei vastaa siitä, jos Asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

9.2. Fazer ei vastaa Fazerista riippumattomien seikkojen, kuten kohdassa 9.1 kuvattujen tilanteiden, aiheuttamista viivästymisistä tai muista vaikutuksista Palveluihin.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisiin Asiakkaan ja Fazerin väliset Palveluun liittyvät riita-asiat, jotka osapuolet eivät kykene sovinnollisesti ratkaisemaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Palveluntarjoajan tiedot

Fazer Food Services Oy, Y-tunnus 0873697-9, Laulukuja 6, 00420 Helsinki
Yhteystiedot: www.fazerfoodservices.fi
Asiakaspalvelun numero: 020 729 6133
sähköposti: ravintolatuki@fazer.com