Vi på Fazer strävar hela tiden efter att minimera den mängd mat som slängs.

Du kan hjälpa oss att nå vårt mål, d.v.s. minska matavfallet med 10 gram per portion. För oss börjar det med ansvarsfulla val i fråga om ingredienser och leverantörer. I våra 1 200 kök försöker vi arbeta smart och förhindra onödigt svinn. När det är dags att servera maten gör vi vårt bästa för att beräkna hur mycket som kommer att gå åt, så att det blir så lite som möjligt över. En minskning med 10 gram per portion skulle betyda en miljon kilo mindre bortkastad mat per år i Norden. Tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö!

Alla matrelaterade beslut – särskilt hur mycket du lägger på din tallrik och hur mycket av det du äter – ligger i dina händer. Ju mindre mat du lämnar, desto mindre avfall. Att göra skillnad har aldrig varit lättare. Dags att sätta igång!

En tredjedel av all mat som produceras i världen idag slängs bort. Väldigt mycket mat äts alltså aldrig upp.