Vi vet att en gemensam stund med mat och kompisar ofta är det bästa på dagen.

Barn som växer behöver energi för att orka hela dagen. Dessutom har maten stor betydelse för barns lärande. För oss är barns välbefinnande en hjärtesak, och våra restauranger anstränger vi oss för att barn ska ha tillräcklig energi hela dagen.

Maten är dock mer än bara bränsle. Maten ska vara både lockande och god för att alla ska tycka om den. Därför strävar vi varje dag efter att tillaga god mat i cirka 60 skolor och 200 daghem och att sätt skapa glädje för alla