Näringsmässigt fullvärdig mat bidrar till goda vårdresultat och främjar patienternas rehabilitering.